АвторТема: Генеалогия родов, породненных с Веренич-Стаховскими: Ноздрины-Плотницкие  (Прочитано 4037 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн I2a1aАвтор темы

 • ...
 • Сообщений: 10364
 • Страна: ee
 • Рейтинг +761/-8
Род этот берёт своё начало от Проня Ноздрыны, сына Оксента, о котором известно, что в начале XVI века  он получил у князя Пинского Теодора Ярославовича привилегию на два поместья – одно в Плотнице (отсюда добавление Плотницкий), а второе в Морозовичах. Позже эта привилегия была подтверждёна   (1507) королём Зигмундом Старым.

Родословные деревья рода Ноздринов-Плотницких составленных около 1832 (первый вариант из материалов архивного дела о дворянстве, второе из семейной коллекции, г. Краков)Оффлайн I2a1aАвтор темы

 • ...
 • Сообщений: 10364
 • Страна: ee
 • Рейтинг +761/-8
Конфирмационный привелей короля Яна III Собеского Ноздринам-Плотницким на право владения землями в Плотнице и Морозовичах (1681 год).Цитировать
znajmujem? tym Listem Prz?wileiem Nasz?m iz pok?adane b??? przed nami dwa Prz?wileie Jeden  Przywile? Swi?te? pamienci Krola

Jmsci Zygmunta Antecessora Naszego pod dat? dnia dwudziestego pierwszego msca Jul? Indykta dziesiatego Potwierdzenia w nim Listu

nadwie Dworz?szcza iedne Jackowszcz?zna nazwane wewsi P?otnic? Drugie wewsi Morozowiczach nazwane Pu?towszcz?zna w Powiecie Pi?skim

lez?c?ch Urodzonemu Proniu Oxentiiewiczu Nozdr?nie Ziemianinowi Pinskiemu Zewsz?stkiemi prz?naleznosciami od Swietey pamienci Kniazia

Fedora Iwanowicza Jaros?awicza Listem osobliw?m nawieczno?? dan?m Drugi za? Prz?wile? Confirmac?n? od Antecessora Naszego Swi?te?=

Pamienci Krola Jmsci Micha?a pod dat? dnia dziewi?tnastego msca octobra Roku Panskiego Tysi?c szesc seth szescdziesi?t dziewi?tego =

Kt?r?m Prz?wileiem Confirmac?in?m Krol Jms? Micha? ten Prz?wile? Krola Jm?ci Zygmunta wewsz?stkim stwierdzi? ? prz?moc? Zupe?ne?  tak?e =

prz?tych dwoch Dworz?szczach wiecznie Urodzon?ch Miko?aia ? Raphala Nozdr?n?w P?otnickich iako dziedzic?w zachowa?. A Zatym b?lism?

przez Panow Rad y Urz?dnikow naszych Dwornych prz? boku nasz?m residuj?cych proszeni Imieniem Urodzonych Miko?aia Hrechorowicza, Filona Janowicza

tak?eUrodzonego Jana Miko?aiewicza Nozdr?n?w P?otnickich Ziemian Naszych Powiatu Pinskiego ab?sm? te List? Przywileie Powag? Nasz? Krolewsk?

stwierdzili zmocnili y approbowali, prz? Prawie ich anteunionem dan?m y wsz?tkich t?ch Dobrach Szerokosciach pomienionych Dworzyszcz do nich

Zdawna nale??c?ch zostawili ? prz? nadan?ch on?m Wolnosciach y Slu?bie Ziemskie? zachowawsz? te Prz?wileia  ninieysz?m Listem naszym confir-

mowali    My ted? Krol do wniesione? tych?e Panow Rad y Urz?dnikow naszych prozb? ?askawie sie sk?oniwszy A nie naruszai?c=

niwcz?m ?adn?ch Praw od Naiasnieyszych Antecessorow Ziemianom Naszym nadanych te pomienione Urodzonych Nozdr?now P?otnickich

Prz?wileie iako anteunionem nadane Darami  w nich w?ze? wyrazonemi wewszytkich Punctach Paragraphach claususach onych Powag?

nasz? Krolewsk? ztwierdzam?, zmacniam?, approbuiem? ? Confirmujem? y przytych dwoch Dworzyszczach iedn?m Jackowszczy?nie =

wewsi P?otnicy w ca?osci bez ?adney Uim? uszczerbku ? naruszenia iako zdawnych wiekow za przodk?w Urodzonych Nozdr?now P?otnickich=

 wewszelkich Szerokosciac ? przynaleznosciach swoich zostawa?o teraz ? na czas? potomne zostawac ma A przy drugim Dworz?szczu Pu?towszcz?

znie wewsi Morozowiczach wiecznie na s?uzbie ziemskie? pod?ug praw ? wolnosci szlacheckich anteunionem nadanych zostawuiem?  Naco

Dla lepsze? wiar? Rek? si? nasz? Krolewsk? podpisawszy Piecz?? WXLit.przycisn?? roskazalism?. Dan w Warszawie dnia

XX msca marca Roku Panskiego MDCLXXXI Panowania naszego VII Roku

                               JanKrol.

 Confirmacia na dwie Dworyszcze Jackow-       

  czyzne i Pu?towszczyzne we wsi P?otn -       

 icy i Morozowiczach w Powiecie Pi?skm       

 le??ce dana Urodzonym Nozdrynom       

 P?otnickim Szlachcie ?????     

Andrzej Kazimierz Ossowski       

Pisarz Wlk. X. Lto

Оффлайн I2a1aАвтор темы

 • ...
 • Сообщений: 10364
 • Страна: ee
 • Рейтинг +761/-8
Основной источник генеалогической информации о Ноздринах-Плотницких
http://www.nozdryn-plotniccy.pl/dokumenty/dokM122.html

 

© 2007 Молекулярная Генеалогия (МолГен)

Внимание! Все сообщения отражают только мнения их авторов.
Все права на материалы принадлежат их авторам (владельцам) и сетевым изданиям, с которых они взяты.